terug

Naamborden: facelift en renovatie
Naamborden worden hetzij opnieuw gelakt danwel geheel

'kaalgehaald' en opnieuw van een tweecomponenten laksysteem voorzien.

Letters en tekens kunnen worden 'ingevuld' in verf naar keuze of in goudverf

danwel bladgoud. Op onderstaande foto's ziet u een aantal fasen van de renovatie

of facelift van enkele scheepsnaamborden.

Bel ons als uw naamborden aan herstel toe zijn.

 

 

 
Complete renovatie van 2 oude naamborden
ALBATROS 
Vrijwel alle naam- en plaatsnaamborden kunnen worden gerenoveerd of gerestaureerd
DORDRECHT 
Complete renovatie van een scheepsnaambord
SAYONARA 
RENOVATIE van twee naamborden
SPESSALUTIS II 
Een uniek verhaal...
VERTROUWEN 

Facelift

WISSE