terug

Repair en refit
Klaas-Johan en alle collega's waren prima opgewassen tegen de forse planken....

Dit was geen 'jachtmaat' meer maar scheepsmaat! Wij hebben op kantoor een stukje

als herinnering bewaard (dat kregen we van de bootsman; het is in mijlen al meerdere malen

de wereld rondgezeild!)